ఉత్తరాఖండ్

                                                            ఫ్ర్యాంచిసస్ (69)

1 చికన్ షాప్,
-115, చౌహాన్ మార్కెట్, వసంత్విహర్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.అనూప్ సొంకర్:+91-9997862937.
 
వన్ చికెన్ సెంటర్,
మేన్ మార్కెట్, రామ్ నగర్,
నైనిటాల్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్::+91-9837118498.
వన్ చికెన్ సెంటర్,
మేన్ మార్కెట్, రామ్ నగర్,
నైనిటాల్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్::+91-9837118498.
 
అబ్బాసీ ఫ్రెష్ చికన్ సెంటర్,
పోంట రోడ్, హెర్బేర్ట్పుర్,వికాస్ నగర్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.సాజిద్ అబ్బాస్:+91-9319484638.
అల్కరిషి చికన్ షాప్,
5/బీ, ఆరాఘర్, హరిద్వార్ రోడ్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ఈషాద్ అలీ:+91-9412058666.
 
 
ఆనిష్ చికన్ షాప్,
మీట్ మార్కెట్,
కాశీపూర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ఆనిష్ అహ్మద్:+91-9927096304.
ఆశిష్ చికన్ అండ్ మటన్ షాప్,
కారాంపూర్, నియర్ దేవి స్కూల్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:+91-9358215365.
 
బిలాల్ చికన్ అండ్ మటన్ షాప్,
జాఖన్ రైపూర్ రోడ్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:+91-8126459864
బాబీ చికన్ సెంటర్,
ఓల్డ్ సబ్జి మంది, మోటీ బజార్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.బాబీ అరోరా:+91-9412054333
సెంట్రల్ స్టోర్,
25-బీ, రాజ్పూర్ రోడ్,
డెహ్రాడూన్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.+91-9412988555
 
 
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more