కర్ణాటక

కమ్మనాహళ్ళి ఔట్‌లెట్:

 

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్
రీటేల్ ఔట్‌లెట్, నమ్.91/07, యన్ ఎస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్,
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్,చిన్నప్ప లే ఔట్,
నియర్ కుల్లప్ప సర్కిల్ , కమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560084,
మొబైల్ : 09900010974.
 

రామమూర్తి నగర్ ఔట్‌లెట్:

 

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
రీటేల్ ఔట్‌లెట్, నమ్.66/02,న్యూ నమ్12,
కల్కేరి మైన్ రోడ్, రామమూర్తీ నగర్,
బెంగుళూరు-560016.
మొబైల్:09900010976
 
 

హెబ్బాల్ ఔట్‌లెట్:

 
వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
రీటేల్ ఔట్‌లెట్, నమ్.81,షాప్ నమ్:4&5,
ఫస్ట్ మైన్-హెబ్బాల్, హెబ్బాల్,
బెంగుళూరు- 560024,
మొబైల్ : 09900010975.
 
 

మంగమ్మానపాలయ :

 

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్,
రీటేల్ ఔట్‌లెట్, ఎస్ జే ఒ 30/2,
6త్ క్రాస్,మనాగమ్మానపాలయ మైన్ రోడ్,
ముని అక్కాయమ్మ కాంప్లెక్స్,
రమణ కాంపౌండ్, బొమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560068,
మొబైల్ : 09900010977
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more