పంజాబ్

ఫ్ర్యాంచిసస్ (29)

 

బిగ్ చిక్,
దామోరియా పూల్,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: +91-9417468401.
 
బూళ్లోర్ పోల్ట్రీ,
ఘాస్ మండి,
అమృత్‌సర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.బూళ్లోర్-+91-9814898535.
చిక్ ఫిష్ ఫుడ్ వెజ్ & నాన్ వెజ్,
సెక్ –8,
పంచకుల,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.బాబ్బీ:+0172-3012630
 
చికన్ గార్డెన్,
ఫెరొజ్‌పూర్ రోడ్,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్::0161-5040000.
దీపు చికన్ సెంటర్,
మోహన్ నగర్,
అమృత్‌సర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.దీపు:+91-9855053158
 
ఫ్రెండ్ పోల్ట్రీ అండ్ ఈటింగ్ జాయంట్,
బూత్ నం.75, 76 మోడ్రన్ కాంప్లెక్స్
మనిమజార,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మీనూ నాగ్‌పాల్-0172-2735374
గోల్డెన్ చికన్ సెంటర్,
రహోం,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.భూపేండేర్ సింగ్:+91-9463251793.
 
హెల్తీ ఫుడ్ నాన్ వెజ్ సెంటర్,
సెక్-28 సీ,
చండిగర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సురేష్ నాగ్‌పాల్-1725085911.
హీరా మీట్ షాప్,
బోత్ నం.80 ,సెక్ 35సీ,
చండిగర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రవి-9316122386.
 
హనీ హెల్తీ ఫుడ్స్,
విలేజ్ దఖడ,న్యూ రైల్వే క్రాసింగ్,
జిరాక్‌పూర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రమేశ్:+91-9872715802.
జె.కె బ్రాయిలర్,
బూత్ నం.188 సెక్.37సీ,
చండిగర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.ప్రదీప్ కుమార్-1722691848.
 
జె.కె చికన్ షాప్,
మాట రాణి చౌక్,
భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.కుల్వంత్ సింగ్: +91-9915955007.
కబాబ్ ప్లేస్,
సెక్-129,ఫేస్ వి,
మొహాలీ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.ప్రియెన్స్-5548668.
 
కళా మీట్ షాప్,
మురింద,
మురింద,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మోహన్ లాల్:+91-9855610327.
కాంగనా చికన్ సెంటర్,
బాల్ చౌర్,
బాల్ చౌర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సురిందేర్ సింగ్:+91-9815525416.
 
కె.కె.చికన్ సెంటర్,
దుగ్రీ,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.కుల్‌దీప్:9872011000.
లాజీజ్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్,
మాచివర,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రాజేష్:+91-9815482124.
 
మొహాలీ కబాబ్
బూత్ నం.3 ఫేస్3,బీ 2,
మొహాలీ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ:ఆర్.పీ సింగ్:9815481063.
నాగ్‌పాల్ ఎగ్ సేల్స్ & పోల్ట్రీ ప్రాడక్ట్స్,
బోత్ నం.48 ,సెక్ 37సీ,
చండిగర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.అశోక్ నాగ్‌పాల్
 
నాగ్‌పాల్ పోల్ట్రీ,
సెక్ –22బీ,
చండిగర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.నరాయాన్ దాస్-1725018320.
నాన్ వెజ్ గ్యాలరీ,
స్కో 58,సెక్ 21 బీ,
చండిగర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:9815217555.
 
పాల్జీ చికన్,
బూత్ 36 ఫేస్ 6,
మొహాలీ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సందీప్:+91-9041465686.
పంజాబీ ఫుడ్స్,
ఏర్ పోర్ట్ రోడ్,
అమృత్‌సర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రాజేందర్:+91-9872802463
 
రాజా చికన్ హౌస్,
లారెన్స్ రోడ్,
అమృత్‌సర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.దివేండెర్ సింగ్:-91+9855177754.
టేస్టీ చికన్- ఐ ఐ,
లంబా పీండ్,చౌక్ జల్ల్,
చౌక్ జల్ల్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.జగదీష్:+91-9316255007.
 
టేస్టీ మీట్ ప్లేస్,
జమాల్ పూర్,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.కమల్ జీత్-9417049123.
ఠాకూర్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్,
ఫిల్లౌూర్.
భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.ఇండేర్జీత్ సింగ్
 
వైట్ పర్ల్స్,
శరభ నాగెర్,
లూధియాన,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.కాకాజీ:0161-2457069.
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more