మధ్య ప్రదేశ్

ఫ్ర్యాంచిసస్ (11)

 

 
ఏ వన్ సూపర్ మార్కెట్,              
727,ద్వారిక పూరీ,
ఇండొర్, భారతదేశం     
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ.లఖాన్ యాదవ్:+91-9977000019.
 
 
అప్న చికన్ సెంటర్,
ఇండొర్,
భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ.మిస్టర్.లఖాన్ యాదవ్.
 
దడ్దాయ్’ చికన్ కార్నర్,
ఇండొర్,
భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ : శ్రీ.రాజ్‌కుమార్ మన్శుఖనీ
 
 
హాజీ అద్నాన్ చికన్ షాప్,
నహర్ పుర,
రాట్లం,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ.హాజీ అద్నాన్:+91-9826325193.
 
జై మా భవాని చికన్ అండ్ మటన్  షాప్,
ఇండొర్,
భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ముకేశ్ చావ్లా
 
 
ఎమ్ పీ మూర్గ చికన్ సెంటర్,
12 ,కాజి కి చల్ మస్జీద్ ఏదురు,మాళ్వా మీల్,
ఇండొర్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ మహమద్ హుస్సైన్:+91-9926841273.
సైయ్యద్ చికన్ &  ఎగ్స్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్ ఐ,
పర్వ పెట్రోల్ ఏదురు, 5 పాండియా ఖేడి ,మస్సీ రోడ్,
ఉజ్జయిని ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ. సయ్యద్ ఆలీ హసన్:+91-8827101414
సైయ్యద్ చికన్ &  ఎగ్స్ పోల్ట్రీ ఫార్మ్ ఐ,
లోహే క  పుల్, నియర్ మజీద్,
ఉజ్జయిని ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.సయ్యద్ బిల్లాల్ హసన్:+91-8827101414.
సంజయ్ చికన్ సెంటర్,
ఇండొర్,
భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ. గుళ్ళు  భాయ్
 
ఎస్ ఆర్ చికన్ సెంటర్,
 నహర్ పుర ప్రక్కన,
రాట్లం,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ఎస్ ఐ అలీ:+91-9753899777.
యా గరీబ్ నావబ్ చికన్ సెంటర్,
మేన్ బజార్,ముల్తాన్ పుర,
మండ్‌సోర్,భారతదేశం.
 
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ. జాబీర్హుసేన్ మల్కా:+91-9713270234.
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more