ಆಯ್ಕೆ – 2

Vencobb ಅಡುಗೆಯವನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಫೀಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೇಹದ ತೂಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಫೀಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂಸ ಇಳುವರಿ, ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಕರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Vencobb ಅಡುಗೆಯವನು ರೈತರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹವರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು homemakers ಮಾತ್ರ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ …

Vencobb ಅಡುಗೆಯವನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಫೀಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೇಹದ ತೂಕ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಫೀಡ್ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಂಸ ಇಳುವರಿ, ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಜೀವಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಕರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Vencobb ಅಡುಗೆಯವನು ರೈತರಿಗೆ, ಆದರೆ ಅಂತಹವರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು homemakers ಮಾತ್ರ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ …

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more