ఢిల్లీ

 

ఫ్ర్యాంచిసస్ (33)

 

బాబు  మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్.దేవ్ సారై మార్కెట్,ఫరిదాబాద్,
ఫరిదాబాద్,ఇండియా
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.బాబు: 0129-2259008.
బెంగాల్ మీట్ & ఫిష్ షాప్,
షాప్ నంబర్.6,ఏ/3 డీ.డీ.ఏ మార్కెట్,పశ్చిమ్ విహార్,
ఢిల్లీ, ఇండియా,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.వినోద్:+0129- 25270125.
 
చబడా మీట్,
డీ ల్ ఎఫ్,ఫేస్-3,గూర్గాన్,
గూర్గాన్,ఇండియా.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రవి:+91-9811390016..
 
చికన్-హబ్
23/2,చ్చోటి సాబ్జీ మంది,జానక్‌పూరయ్,
ఢిల్లీ,ఇండియా.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: రాహుల్:+91-9810569616
ఫ్యాన్సీ చికన్ &  మీట్ షాప్,
2254/2,షాప్ నంబర్.4,న్యూ రంజీత్ నగర్,షాదీపూర్,
ఢిల్లీ,ఇండియా.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.నంద్ కిశోర్:+91-9868448011.
గ్రీన్ చిక్ ఇన్,
జీ-5 & 6,సెక్టర్ 10,సెంటాల్ మార్కెట్,ద్వారకా
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రంజన్:+0129-25089366
 
హెమ్ ఫ్రోజేన్,
ఢిల్లీకాంత్ట్.,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .సురేందర్:+91-9811428811.
ఇండియన్  చికన్ అండ్ మటన్,
షాప్ నంబర్.1,డీ.డీ.ఏ మార్కెట్,480 బస్ స్టాండ్ ఏదురు,
కల్కా జి,ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ రాకేశ్:+0129-26020511
 
ఇన్విటేషన్ మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్.2,పాకెట్-4,ఈ.హ్.ఎస్ ఫ్ల్యాట్స్,మయూర్ విహార్-3,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .సుమిత్:+91-9871309268
కబబ్ & కర్రీ,
షాప్ నంబర్.11,సెక్టర్-14,మార్కెట్ కాంప్లెక్స్,గుర్గాన్ ,
గుర్గాన్ , భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.వినోద్:+91-9811836454,
 
కాక`శ్ మీట్ షాప్,
జీ-4,ల్.ఎస్.సీ,సైని  ఎన్ క్లేవ్.నీల్కూంత చాంబర్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ప్రతీక్:+91-9899478724.
ఖాన్ మీట్ షాప్,
2-డీ, డబ్ల్యూ జడ్,ఈ-79, ఎన్.ఐ.టీ ఫరిదాబాద్,
ఫరిదాబాద్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ఖాన్:+91-9818453686
 
కోయల్ బాబు మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్.5,రామ పార్క్ ,ఉత్తమ్ నగర్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.లక్కీ:+91-9871529776.
క్వాలిటీ చికన్,
షాప్ నంబర్.85,హూడా మార్కెట్,సెక్ట్-56,
గుర్గాన్ , భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.సంజయ్:+91-9971066007.
 
మంజీత్ చిక్-ఇన్,
షాప్ నంబర్.3ఏ-కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్,ముఖర్జీ ఎన్ జీ ఆర్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ:అరవింద్:+0129-27650901.
మోడ్రెన్ మార్ట్,
100,ఫ్,మైన్ మార్కెట్,సెక్టర్-31,
గుర్గాన్ , భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రాజు:+91-9818355878
 
పాల్ మీట్,
మంగ్లాపూరి,న్యూ ఢిల్లీ,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.చౌహాన్:+91-9971326826.
పాల్ మీట్,
సదర్ బజార్,ఢిల్లీ  కాంత్ట్.
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.సురేందర్:+91-9811428811
 
పాల్ మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్.ఏ-55,భారత్ విహార్, సీగ్ పంప్ ప్రక్కనా,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.సురేందర్:+91-9990428822.
పాల్ మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్-2.సైడ్ వన్,ఏ బ్లాక్,వికాస్ పురీ,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.మోను:+91-9871268811
 
పనాబ్ చికన్,
 ప్రభాకర్ హాస్పిటల్ ప్రక్కన,అశంద్ రోడ్,పానీపట్,
పానీపట్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ.కంహీయా:+91-9255428192
పంజాబ్ చికన్,
షాప్ నంబర్.40,శ్యాం నగర్,విష్ణు గార్డెన్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ. మనోజ్:+91-9210039774.
 
ప్రైమ్ కట్,
వ్యాపార్ కేంద్ర,గుర్గాన్,
గుర్గాన్ , భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రాజు:+91-9871673757
ప్రైమ్ కట్స్,
ప్లాట్ నంబర్.354,సెక్టర్-4,వైశాలి,ఘజియాబాద్
ఘజియాబాద్,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.మహెందర్:+91-9899934922
.
పంజాబ్ చికన్ కార్నర్,
100,ఓల్డ్ రాజేందర్ నగర్ మార్కెట్
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రాజేందర్:+91-9810639560
క్విక్-చిక్,
ఏ3/3 సెక్టర్-110,
నోయిడా,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ. అభిషేక్:+0129-4575051
 
క్విక్-చిక్,
బీ-1,58 & 59,సెంట్రల్ మార్కెట్ సెక్టర్-50,
నోయిడా,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.సతీష్:+91-9310306363.
క్విక్-చిక్
న్.ఎఫ్.సీ నియర్ గురుద్వారా తైమూర్ నగర్
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.ఎర్ఫాన్:+91-9311506363.
 
రాయల్ హలాల్ మీట్ షాప్,
కర్తెర్ పూరీ చౌక్,నియర్ టెలిఫోన్ ఎక్స్‌చేంజ్ ,
గుర్గాన్ , భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.సలీమ్:+91-9999443276.
సర్దార్ చికన్,
ఓల్డ్ సాబ్జీ మంది రోడ్ ,పానీపట్
పానీపట్,ఇండియా
సంప్రదించవలసిననంబర్: శ్రీ.గురుబచ్చన్:+91-9896074270.
 
సోల్జర్ మీట్ షాప్,
వెస్ట్ పటేల్ నగర్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.లక్ష్మి:+91-9873499222
సోల్జర్ మీట్ షాప్
షాప్ నంబర్ .1,ప్లాట్ నంబర్.13,చందెర్ విహార్ ,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.లక్ష్మి::+91-9210282666.
 
స్టాండర్డ్ మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్.33,గోదావరి కాంప్లెక్స్,సెక్టర్-37
నొయిడా,ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.మహెందర్:+91-98111308087.
స్టాండర్డ్ మీట్ షాప్,
షాప్ నంబర్ డీ2/205,జీవన్ పార్క్,ఉత్తమ్ నగర్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.దీవాన్:+91-9810751097
 
యుమ్మీస్,
ఎఫ్-180,మంసరోవేర్ గార్డెన్,
ఢిల్లీ,భారతదేశం,
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ.రామన్:+91-9871088100.
 
 
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more