జమ్మూ కాశ్మీర్

ఫ్ర్యాంచిసస్ (12)

 

 

చికన్ ప్లాజా,
గోలె మార్కెట్,గాంధీనగర్,
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.మానాస్-9419194663.
 
ఫ్రెష్ ఎన్ ఫ్రెష్ చికన్ కార్నర్,
జమ్మూ,
భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్ ::01912575857.
జమ్మూ పోల్ట్రీ ప్రాడక్ట్స్,
రైల్వ్ స్టేషన్ రోడ్,
జమ్మూ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ ధ్యాన్ సింగ్ :+91-9419191219.
 
కాశ్మీర్ చికన్ హౌస్,
షాప్ నమ్ 4-315/ఏ గాంధీ నగర్,  
జమ్మూ,భారతదేశం.
  సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ .మోహన్ సింగ్ :+91-9596828359.
మాన్ సింగ్  బోగల్ చికన్,
న్యూ బస్తీ,శాస్త్రి నగర్, 
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ.మాన్ సింగ్-9797573572.
నంద చికన్ కార్నర్,
నానక్ నగర్,ప్రియత్ నగర్ రోడ్,
జమ్మూ,,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :9697272305.
 
న్యూ చిక్ కార్నర్,
అశోక్ నగర్,
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ. ఏ సింగ్-9419147477 .
నోహ్రా చికన్  కార్నర్,
కోత్వా,
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.అశోక్ నోహ్రా-9991678683.
 
రాజా ఎగ్స్ స్టోర్,
బాన్ తాలబ్,
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్: శ్రీ. క్యాషిమెర సింగ్-9797398714.
 
సింగ్ చికన్ కార్నర్,
సత్వారీ చౌక్,
జమ్మూ,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ. బీట్టూ-94191990033.
వ్యాలీ ఎగ్ స్టోర్,
షాప్ నమ్.6 – ట్రాన్స్‌పోర్ట్ నగర్ నార్వాల్,
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్:0191-2476127.
 
విశాల్ ఎగ్ స్టోర్ అండ్ చికన్ కార్నర్,
గవర్ర్న్‌మెంట్ హాస్పిటల్ దగ్గర,శాస్తేరీ నగర్,
జమ్మూ,భారతదేశం
సంప్రదించవలసిన నంబర్ :శ్రీ.విశాల్-9419194808..
 
 
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more