గుజరాత్

ఫ్ర్యాంచిసస్ (28)

 

 

అలహాబాద్ ఎగ్స్ చికన్ మార్ట్,
బాంబే హోటెల్ ఏదురు , గుడ్ లక్ ప్రక్కన,
శశిరంనరౌల్,
అహ్మదాబాద్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.గ్రీస్బాయ్:+91-9924794480
 
అమీన్ చికన్ సెంటర్,
ఖానూర్ దర్వాజా ప్రక్కన , డౌన్ ఒఫాత్తర్వలకాంప్లెక్స్,
అహ్మదాబాద్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.జేరిత్బాయ్:+91-9426396171
ఆష్రఫిచికన్ & ఎగ్స్ మార్ట్,
బిబీఏదురు,వాత్వ,
అహ్మదాబాద్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.శశిబాయ్:+91-9879561092.
 
ఆష్రఫి చికన్& ఎగ్స్ మార్ట్,
బిబీ ఏదురు,వాత్వ,
అహ్మదాబాద్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.శశి బాయ్:+91-9879561092.
అజాజ్ చికన్ సెంటర్,
ఫిఓజ్‌పూర్, హోటెల్ పటేల్ ప్రక్కన,హైవే రోడ్,
పలంపూర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.రిజ్వాన్ బాయ్:+91- 9998234244.
 
అజాజ్ ఎగ్ మార్ట్,
హోటెల్ బలీమ్ కి గాలి,జంట ఆరం ఘర్ ప్రక్కన,
పలంపూర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిన నంబర్:శ్రీ.అఫ్జల్ అహ్మద్:+91-9426175534
అజాజ్ ఎగ్ మార్ట్,
గ్రామ్ పంచాయత్ క్సమ్నె ,పానీకి టంకిక్ పాస్,తహ్సిల్ సిధ్ పూర్,
పలంపూర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.మొహ్మద్సువలి :+91-9429666202.
భాటియపోల్ట్రీఫార్మ్,
19హ్బీ, కమర్షియల్సెంటర్, విజిట్పెట్రోల్పంప్ప్రక్కన,సబర్మతీ,
గాంధీనగర్,అహ్మదాబాద్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.మన్మోహన్సింగ్భాటియ:+91-9825445200.
 
ఫేమస్చికన్సెంటర్,
భోయివాడ,
పలంపూర్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.ఏక్రామ్బాయ్:+91-9714872272
 
ఫేమస్చిచెన్సప్లయెర్,
శాలిమార్సినిమాదురు,నియర్మొహంమ్దిసొసైటీ,షాఅలం,
అహ్మదాబాద్,భారతదేశం.
సంప్రదించవలసిననంబర్:శ్రీ.సాజిద్బాయ్:+91-9825867900
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more