ఆరెంజ్ తేనె చికెన్ orange honey chicken

కావలసినవి

చికెన్ రెక్కలు – 15 పీసెస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ – 2 cups తేనె – 2tablespoon బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ – 2

+more

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more