మమల్ని సంప్రదించండి ( కార్పొరేట్ ఆఫిస్ )

ఆల్ ఇండియా పోల్ట్రీ డెవెలప్‌మెంట్ అండ్ సర్వీసస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎమ్ వీ ల్ హౌస్, 1స్ట్ ఫ్లోర్ 16 ఏ గుల్తెకడి, మార్కెట్ యార్డ్, నిసార్గా

+more
వార్తలు మరియు ఈవెంట్స్

The VH Group is INR 3 billion in Market cap and INR 8 billion in revenues. The group is highly

+more

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more