కర్ణాటక

కమ్మనాహళ్ళిఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
నమ్.91/07, యన్ ఎస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్,
గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, చిన్నప్ప లేఔట్,
నియర్ కుల్లప్ప సర్కిల్ , కమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560084,
సంప్రదించవలసిననంబర్ : 09900010974.

రామమూర్తినగర్ఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ -, రీటేల్ఔట్‌ లెట్,
నమ్.66/02, న్యూనమ్12,
కల్కేరి మైన్ రోడ్, భారత్ పెట్రోల్ బంక్ ప్రక్కన, రామమూర్తీనగర్,
బెంగుళూరు-560016.
సంప్రదించవలసిననంబర్:09900010976

హెబ్బాల్ఔట్‌లెట్:

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ -రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
నమ్.81, షాప్నమ్:4&5,
ఫస్ట్ మైన్ –హెబ్బాల్ , ఐసీఐసీఐ అండ్ హ్ డీ ఎఫ్ సీ ఏటీఎమ్ ఏదురు, గున్దదహల్లి,
బెంగుళూరు- 560024,
సంప్రదించవలసిననంబర్: 09900010975.

మంగమ్మానపాలయ :

వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్-రీటేల్ ఔట్‌లెట్,
ఎస్ జే ఒ 30/2, 6త్ క్రాస్, మంగమ్మానపాలయ మైన్ రోడ్,
మునిఅక్కాయమ్మకాంప్లెక్స్,
రమణకాంపౌండ్ , హ్ ఎస్ ఆర్ లే ఔట్ ప్రక్కన, బొమ్మనాహళ్ళి,
బెంగుళూరు-560068,
సంప్రదించవలసిననంబర్ 09900010977

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
No votes yet.
Please wait...

Most Popular Recipes

Vencobb Fresh Chicken

“It is my dream to see Indiavas the number one position on the Poultry map of the world.

+more
Reshmi Kabab
Chicken Recipe Booklet 2021
Chicken Recipe Booklet 2020
CHICKEN PICKLE

Ingredients: Chicken – 1/2 Kg. Lemon (Big) 4 Ginger Garlic Paste 2 spoons Oil – as required Turmeric Coconut Powder

+more